رزرو آنلاین پروازهای داخلی و خارجی
.
جمعه 4 فروردین 1402 ** 24/03/2023

کاروانسرای وکیل در سمت چپ بازار وکیل واقع و بزرگترین کاروانسرای کرمان است و جزو کاروانسراهای بزرگ محسوب می‌شود.

به فرمان محمد اسماعیل خان وکیل الملک والی کرمان بنا شد و در زمان مرتض قلی خان، وکیل الملک ثانی در سال ۱۲۸۷ به اتمام رسید.

سر در ورودی کاروانسرا در بازار با کاشی‌کاری و گچ‌بری تزئین شده‌است.